r 4jeU 6iYNkw 32d 7Pknncbpusq 99jfV 9kwWzc 00AdMbOcNT 5KPOZmYkapj 9iKsmnlKnSOWMHzVyUqd 4IQ 0BQAAsK 8hTQEMKaSpoYU 0BQAAAAHSFAAAAAAAwF 4gTQEAAAAAAOwF 0hQAAAAAAMBeIE 0BAAAAAADsBdIUAAAAAADAXiBNAQAAAAAA 7AXSFAAAAAAAwF 4gTQEAAAAAAOwF 0hQAAAAAAMBeIE 0BAAAAAADsBdIUAAAAAADAXiBNAQAAAAAA 7AXSFAAAAAAAwF 4gTQEAAAAAAOwF 0hQAAAAAAMBeIE 0BAAAAAADsBdIUAAAAAADAXiBNAQAAAAAA 7AXSFAAAAAAAwF 78P 27BWxs 5d 83RAAAAAElFTkSuQmCCAA==

 

Generelt:

hoppid. no - avklaringsmidlar skal bidra til målet om fleire og betre nyetableringar i Møre og Romsdal. Avklaringsmidlar skal hjelpe nyetablerarar å gjennomføre  enkle, men avgjerande aktivitetar for å avklare vidare satsing.

Målgruppe:

Etablerarar med forretningsidear i ein tidleg fase. Tilskotet skal nyttast til aktivitetar som kan avklare organisering, marknadspotensiale, lønsemnd, og andre spørsmål som kan avgjere vegval og framdrift for bedriftsetableringa.

 

Det kan gjevast inntil 30 000 kroner i tilskot per forretningside.

Les meir her