Bustad: 6486 Orten

Parti: Venstre

Politisk engasjement: Kommunestyret

Medlem av kommunestyret sidan: 1996 - 2003 og frå 2011

E-post: Odd Arve Orten