Bustad: 6487 Harøy

Parti: Arbeiderpartiet

Politisk engasjement: Formannskapet  

                                       Kommunestyret

Medlem av kommunestyret : 1996 - 1999 og frå 2003

E-post: Stein Inge Skogen