Fiskarbonden

Gardskvinne

FiskarbondenFiskarbonden med havet og jorda som arbeidsplass

FlensingFrå

 Kvalfangst  Kvalfangsten la grunnlag for velferdsutvikling

FråFrå

Frå

 

 

Torvfabrikken på Nordheim produserte råvare for varme og elekstrisitet

 

 

Finnøy

 

 

 Arbeidslaget på Finnøy motorfabrikk omkransar Finnøymotoren, eit velrennomert grûderprosjekt