Bustad: 6488 Myklebost

Parti: Arbeiderpartiet

Politisk engasjement: Formannskap og Kommunestyre

Medlem av kommunestyret : Frå 2007

E-post: Espen Myklebust