Helsesøster har flytta til rom 221 ved Sandøyhagen (ved inngangen til lærarrom). Her vil dei ordinære helsekonsultasjonane foregå. Undersøkingar hos lege vil foregå på legekontoret.

Jordmor er framleis på helsestasjonen. Når modulbygget ved rådhuset kjem opp, vil ho ta i mot gravide i lokala der. (Frå midten av juli).

 

Kontaktinformasjon:

Tlf. helsesøster Else Steinshamn: 712 77 541 / 712 77 577/ 480 91 888

Tlf. jordmor Brit Brunvoll: 712 77 579 / 918 60 193