Helse skapast der vi lever og bur – i barnehagen, på skulen, på jobb, i familien og lokalmiljøet.

Sandøy kommune ønsker med dette å invitere frivillig sektor- lag og organisasjonar i kommunen til samarbeid og informasjonsmøte. Primærmålgruppe er leigetakarar i Sandøyhagen- andre lag og organisasjonar er og inviterte.

 

Frå kommunen deltek vi med rådmann og leiarar i teknisk, oppvekst, helse- og omsorg.

 

Dato:   22.6.2017

Kl.        20.00- 21.30

Stad:   Sandøyhagen- vestibylen