Telefonane skal no fungere som normalt.

 

Eit kabelbrot i Ålesund gjer at vi desverre er utan telefon.

Det vert no arbeidd med å rette opp feilen.

 

Beklagar ulempene dette medfører.

Teknisk vakt: 47 87 91 00

Legevakt: 116 117