Finnøya

På Storhaugen, Finnøya er tomtene 19,20 og 21 ledig. Desse er ca 1 daa og oppover i størrelse. Oversikt over dei kommunale tomtene på Finnøya

Huse

På Jonsmarka er 2,3,4,6,9,10,13,14,16,17 og 19 ledige. Ein god del av desse har no fått tilbake fjordutsikta, sjå kart.

Myklebust

I feltet Myklebust 1 er det tomtene merka 1, 2, og 3 som er ledig, sjå kart.

I Haugane på Myklebust er det ei ledig tomt, sjå kart.

Alle desse er opparbeidd med veg, vatn, og avløp.


Dersom du er interessert får du kjøpe tomt for 150 000,- + oppmåling og tinglysing (ca.15000)+ tilknyting av vatn og avløp.

Steinshamn

Oversikt over dei kommunale tomtene på Steinshamn.

Føresegner for feltet Måsvikremma Syd.

Tomt Areal [m2] Pris [kr] Solgt
1 1063 455 00,-  
2 1014 455 00,-  
3 1086 455 00,-  
4 918 455 00,-  
5 1054 455 00,-  
6 1029 455 00,-  
7 945 455 00,-  
8 941 455 00,- X
9 897 455 00,-  
10 1162 455 00,-  
11 965 455 00,-  
12 865 455 00,-  
13 1108 455 00,-  
14 1414 455 00,-  
15 1277 455 00,-  
16 1250 455 00,-  
17 1257 455 00,-  
18 983 455 00,-  
19 1245 455 00,-  
20 1074 455 00,-  
21 1108 455 00,-  
22 1351 455 00,-  
24 974 455 00,-  
25 1034 455 00,-  
26 1122 455 00,-  
27 1023 455 00,-  

Dette er eit omtrenteleg areal frå kart, når oppmåling av tomta er gjennomført får de eit eksakt areal.

I prisane er opparbeiding av veg, vatn og avløp inkludert. Oppmålingsgebyr og tilknytingsgebyr for vatn og avløp kjem i tillegg, til ein kvar tid gjeldande satsar.

Ta kontakt for meir opplysningar.

Lenkjer

Salsvilkår kommunale tomter.