Finnøya

På Storhaugen, Finnøya er tomtene 19,20 og 21 ledig. Desse er ca 1 daa og oppover i størrelse. Oversikt over dei kommunale tomtene på Finnøya

Huse

På Jonsmarka er 2,3,4,6,9,10,13,14,16,17 og 19 ledige. Ein god del av desse har no fått tilbake fjordutsikta, sjå kart.

Myklebust

I feltet Myklebust 1 er det tomtene merka 1, 2, og 3 som er ledig, sjå kart.

I Haugane på Myklebust er det ei ledig tomt, sjå kart.

Alle desse er opparbeidd med veg, vatn, og avløp.

 
Dersom du er interessert får du kjøpe tomt for 150 000,- + oppmåling og tinglysing (ca.15000)+ tilknyting av vatn og avløp.

Ta kontakt for meir opplysningar.

Lenkjer

Salsvilkår kommunale tomter.