Sandøy kommunestyre har 19 representantar som i inneverande valperiode fordeler seg slik:

 
 
 
 
 
 
 
Oddvar Myklebust 6488 Myklebost  
Åse Kristin Ask Bakke 6487 Harøy  
Espen Myklebust 6488 Myklebust  
Sigmund Haugen
6488 Myklebost
 
Stein Inge Skogen
6487 Harøy
 
Ann Helen Harnes 6487 Harøy  
Roy André Haugen
6487 Harøy
 
Lodvar H. Espeland 6487 Harøy  
Lena Kristin Husøy 6487 Harøy  
Martin Helge S. Fitje 6487 Harøy  

 

logo høgre.jpg

 
Nils Magne Abelseth 6487 Harøy  
Jessica Gärtner
6487 Harøy
 
Olav Egil Ellevset
6484 Sandøy
 
Helge Ervik
6487 Harøy
 
Andrine Finnøy 6487 Harøy  
Ann Elin A. Harnes 6487 Harøy  
 
 logo""
 
 
 
                                                                              
Odd Arve Orten
6486 Orten
Robert Coates 6487 Harøy
Hildegard Maier 6487 Harøy
                                                                                     

Lenkjer:

 
 
Reglement for godtgjersle til ordførar, varaordførar og andre folkevalde i Sandøy kommune  
Vedtatt i K-sak15/24