Lokal kompetanseplan for barnehagen i Sandøy

Kompetanseplan 2014-2020, revidert mai 2017.pdf

 

Nasjonal kompetansestrategi:

Kompetanse for framtidens barnehage 2018-2022