Gjer vel å lese nøye gjennom retningslinene før søknaden blir utfylt.

 

Søknad med søknadsfrist 31. mai:

Nytt av året er fullelektronisk søknad om driftstilskot både til ordinære driftsmidlar og til forsamlingshus. Begge søknadene brukar same skjema: 

Søknad om driftstilskot                                                       

 

       

Søknad utan søknadsfrist:                                   

C. Søknad om tilskot til prosjekt.                                                      

D. Søknad om tilskot til oppstart av nye tiltak.                                    

E. a) Melding om arrangement.                                                

E. b) Søknad om tilskot til arrangement.                                      

F.  Søknad om stipend.                                                                 

G. Søknad om tilskot til organisasjonsutvikling.                                

 

Retningsliner: 

Retningsliner for kommunale kulturmidlar