For å ta prøva, må du betale eit forskotsgebyr til kommunen på kr 400,-