Prøva er obligatorisk for styrarar og nestansvarlege i verksemder som har, eller søkjer om, sals- eller skjenkeløyve for alkohol. Styrarar og nestansvarlege må, tillegg til bestått kunnskapsprøve, vere 20 år og ha god vandel. Kommunen er ansvarleg for å halde og å rette prøva. Kunnskapsprøva er ei fleirvalsprøve, og du vil få 45 minutt til å svare på spørsmåla. Opplysningar om læremateriell får du i kommunen. Når du har bestått prøva, skriv kommunen ut eit bevis.
 
Kunnskapsprøva: Gebyr