Det er for tida ikkje faste trefftider ved kyrkjekontoret i Sandøy.

Ta kontakt med oss på e-post: kyrkja@sandoy.kommune.no

eller

ta kontakt med konstituert kyrkjeverje Anne Lise Ellevset:

Kontortelefon rådhuset: 712 77 511

Mobiltelefon: 900 73 390