Det er for tida ikkje faste trefftider ved kyrkjekontoret i Sandøy.

Ta kontakt med oss på e-post: kyrkja@sandoy.kommune.no

eller

Kontortelefon rådhuset: 712 77 511

Mobiltlf. kyrkjekontor: 913 92 025

 

Konstituert kyrkjeverje Anne Lise Ellevset

Mobiltlf.: 900 73 390