Sandøy kommune/ nye Ålesund kommune søker assisterande rektor som saman med rektor kan leie skulen vidare.

 

Assisterande rektor har etter delegering frå rektor faglege, pedagogiske, administrative og personaladministrative arbeidsoppgåver. Stillinga har 70 % administrasjonsressurs og 30 % undervisning. Assisterande rektor trer inn for rektor når denne er fråverande.

 

For full utlysingsteks og ønska kvalifikasjoner, sjå lenkje: 

https://4133556768.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4133562886?language=NN&link_source_id=0

Søknadsfrist 15.10.19