Målgruppe:

Personar som er heimlause, helsemessig- sosialt- eller økonomisk vansklegstilte eller ikkje greier å skaffe seg bustad på eiga hand.

Les utlysinga her