Sandøy legekontor har fått nytt telefonnummer: 70 16 57 70

Z 31vwD 2P 0ZQDGxItgAAAABJRU 5ErkJggg==