Legekontoret er no flytta til modulbygg/ rådhuset.

Adresse: Steinshamnvegen 112.

Inngang på nedsida av rådhuset, som vist på bilete.

Hovudinngangen til Sandøytunet/ legekontor vert stengt frå og med onsdag 26.juli.
Besøkande til sengepostar/ sjukeheim må bruke inngang til korttidsavdelinga. Avkjøring frå Steinshamnsvegen.