Vi gjer merksam på følgjande:

 1. Leige dekkjer ikkje skade på bygg eller inventar.
 2. Det er ikkje tillatt å førebu rommet før leiga trer i kraft.
 3. Leigetakar pliktar å setje seg inn i utleigereglane og etterfølge desse.
 4. Utstyr inkludert i leie av rom:
  1.  Allrommet er klargjort med prosjektor, lærret, lyd og to mikrofonar. Leigetakar må ta med eigen PC.
  2. Gymsalen er klargjort med lydanlegg for avspilling av musikk. Ein må ha med eigen avspelar (mobil, nettbrett, PC eller liknande) som ein koplar til anlegget via bluetooth.
  3. I gymsalen kan ein få ein tilleggspakke som inkluderer ein miksepult med opptil fire mikrofonar.
  4. Ved leige av tilleggspakke til gymsal eller anna utstyr er det viktig at dette presiserast i bestillinga. Tilleggspakken må ein gi beksjed om seinast ei veke før arrangement. Er det behov for meir utstyr enn dette må dette avklarast minimum 4 veker før arrangement. Lydteknikar er ikkje inkludert og må avklarast minimum 4 veker før arrangement.

OBS: Ved utbygging av Sandøytunet er det ikkje mogleg med utleige av kjøkken/vestibyle ved Sandøyhagen i perioden 22.06.2017 - 15.04.2018. Sluttdato kan bli forlenga. Enkel servering med papp/plast kan gjerast frå august 2017.

I kalenderen nedanfor ser du kva slags aktivitetar som foregår i Sandøyhagen.

 0EckrAJcCYPpFpM 6O 0moFdlof 9BHJKwCSq 9 n 8uA RPcphyywAAAABJRU 5ErkJgggA=

 

 

Ved ynskje om leie av lokale i Sandøyhagen, ta kontakt med sørvistorget.

Betalingssatsar for Sandøyhagen finn du her.

 

Kontakt oss