f 8DXPIuttghJAIAAAAASUVORK 5CYIIA

Lokalt talentstipend i Sandøy Kommune.

Informasjon og retningslinjer.

 1. Lokalt talentstipend er et samarbeid mellom bedrifter i Sandøy Kommune.       

Følgende bedrifter bidrar:

 
 • Bunnpris Harøy
 • Finnøy Gear & Propeller
 • Fiskebåtrederiet Kato
 • I. P. Huse        
 • Myklebust Hvalprodukter         
 • Rostein
 • Sandøy Energi                           
 • Sparebanken Møre         
 
 1. Lokalt talentstipend har som formål å gi enkeltpersoner som satser mye et økonomisk bidrag som kan hjelpe og motivere ekstra til å nå sine høye mål. En ønsker gjennom dette å stimulere til at flere satser på sine talent, noe som vil føre til et enda mer aktivt lokalsamfunn.
 2. Lokalt talentstipend har søknadsfrist 1. juni hvert år, normalt vil det deles ut ett stipend, men avhengig av søknader vil det enkelte år kunne deles ut to stipend, andre år vil det ikke bli delt ut stipend. Stipendet vil kunne variere i størrelse, maks stipend vil være kr 68.000,-.
 3. Stipendet kan deles ut til personer mellom 15-30 år som bor i eller kommer fra Sandøy Kommune. Stipendet er åpent å søke på for alle typer talent. Profesjonelle kan ikke søke, det betyr at dersom du livnærer deg av talentet ditt er du ikke lenger å anse som potensiell mottaker av stipendet.
 4. Stipendet deles ut til personer som kan vise til gode resultater, og gjennom planer kan dokumentere vilje til arbeid for egen utvikling innen sitt talent. En vil også se etter personer som gjennom sitt talent er positive forbilder og derigjennom bidrar til at flere kan utvikle sine talent.
 5. Stipendet skal brukes i forhold som er relatert til videre utvikling innen sitt talentområde, dette gjennom en langsiktig plan for videre utvikling som viser et oppriktig ønske om å nå langt (beskrivelse må ligge ved søknad).
 6. Tildeling avgjøres av en jury som består av representanter fra bedriftene som er med på ordningen. Juryen kan hente inn fagekspertise dersom nødvendig.
 7. Stipendet kunngjøres på Sandøy Kommune sine hjemmesider. Søknadsskjema for stipendet finner en på Sandøy Kommune sine hjemmesider. Søknader sendes inn til post@sandoy.kommune.no.
 8. Tidligere mottakere av talentstipendet kan ikke motta stipendet på nytt. Bedriftene som er med på ordningen støtter ikke enkeltpersoner utover sine bidrag til lokalt talentstipend.
 9. Som mottaker av lokalt talentstipend forplikter en seg til å stille vederlagsfritt til deltakelse under et arrangement i Sandøy Kommune, dette kan være alt fra sceneopptreden, instruktør eller en enkel presentasjon av ditt talent og satsing. Videre til å stille opp ved overrekkelse av stipendet og ved eventuell pressedekning av dette. Dette vil selvsagt tilpasses stipendmottaker. En forplikter seg også til å skrive en kort rapport et år etter stipendutdelingen hvor en beskriver hvordan stipendet har blitt brukt og hva dette har betydd for videre utvikling av mottakers talent. Til slutt forplikter en seg til å omtale og markedsføre Sandøy Kommune og deltakende bedrifter på en positiv måte.

Søknadsskjema PDF document ODT document

 

SØKNADSFRIST 01. JUNI 2018