Bustad: 6487 Myklebost

Parti: Arbeiderpartiet

Politisk engasjement: Kommunestyret

Medlem av kommunestyret : Frå 2015

E-post: Martin Helge S. Fitje