Politisk møteplan for 1. halvår 2012

Sakliste
Klikk på linken for saksdokument:
 
januar
februar
mars
april
mai
juni
Kommunestyret

 25.01

 01.02 Arbeidsmøte

29.02

Synfaring Måsvikremma

Vedlegg sak: Samarbeidsavtale

Vedlegg sak: Rusbehandling

Tilleggsopplysningar sak 12/4

 
 

 13.06

Tertialrapport

Vedlegg sak 12/31

Vedlegg sak 12/32

Vedlegg sak 12/34

Vedlegg sak 12/35

 

Formannskapet

16.01

  13.02
 05.03 
 26.03 

12.04 

23.04

 

  04.06

Innkalling del 2

Vedlegg sak 12/46 

Vedlegg sak 12/50

Tertialrapport

Vedlegg sak 12/52

F-sak 12/57

18.06

F-sak 12/60

 

Eldres råd
 
      
 
 

 

 18.06
Ungdommenskommunestyre
 18.02
 
 
Viltnemnda 16.01   15.03    10.05  
Rådet for likestilling av funksjonshemma

 

   

 

 10.05  
Administrasjonsutvalet   13.02        

 

Politisk møteplan for 1. halvår 2012
Møteprotokollar
Klikk på linken for møteprotokollar:

 
januar
februar
mars
april
mai
juni
Kommunestyret
 25.01
  29.02 
 
  13.06
Formannskapet
 16.01
   13.02
 
   05.03 
  26.03   
 
 14.05 

  04.06 

  18.06

Eldres råd
 
      
 
 
  
  18.06
Ungdommenskommunestyre
 18.02
 
  01.06
Viltnemnda  16.01.   15.03    10.05  
Rådet for likestilling av funksjonshemma          10.05  
Administrasjonsutvalet   13.02        

 

Politisk møteplan for 2. halvår 2012
Sakliste
Klikk på linken for saksdokument
 
august
september
oktober
november
desember
Kommunestyret
 

02.10

24.10

  05.12

Budsjettkommentar

Handlingsplan

Økonomiplan

 

Formannskapet
 
Møtetidspunkt endra til kl. 15:30

  03.09

Innkalling del 2

vedlegg Nordøyvegen

vedlegg Steinshamn småbåtham

19.09

   12.11   

   19.11

Budsjettkommentar

Handlingsplan

Økonomiplan

Sak 12/94 og 12/95

 

Eldres råd
 
 
 
  27.11
 
 
Ungdommens kommunestyre
 
   06.10  
Viltnemnda        

 

 

Rådet for likestilling av funksjonshemma      

  27.11

Budsjettkommentar

Handlingsplan

Økonomiplan

 

 

 Trafikknemnda 30.08   25.10    
 
 
Politisk møteplan for 2. halvår 2012
Møteprotokollar
Klikk på linken for møteprotokollar
 
august
september
oktober
november
desember
Kommunestyret
 
  19.09
  02.10
  05.12
Formannskapet
 20.08
 

  01.10

  15.10

 12.11

 19.11

  17.12
Eldres råd
 
 
 
  27.11
 
Ungdommens kommunestyre
     06.10   17.11  
Viltnemnda        

 

 

Rådet for likestilling av funksjonshemma      

   27.11

 
Trafikknemnda   30.08   25.10