Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013. Formannskapet tek atterhald om endringar i møteplanen.

Andre politiske møte vert lagt inn når dato er tidfesta.

Politisk møteplan for 1. halvår 2013

NB! Beklager at lay-out er lite tilfredsstillande for tida. Custom Publish held på med endringar/oppdateringar.

Sakliste
Klikk på linken for saksdokument:
 
januar
februar
mars
april
mai
juni
Kommunestyret

 24.01

 27.02

Ny forskrift

 
 

12.06 del 1

12.06 del 2

Tertialrapport

Formannskapet
14.01
 
 
  
 04.03 
 18.03  
 22.04
  13.05
 
 
 

  3.06

Søknader kulturmidlar

Tertialrapport

  12.06

17.06

17.06 sak 38

Planomtale

Vedlegg A

Vedlegg B

Vedlegg C

Vedlegg D

Vedlegg E

Vedlegg F1

Vedlegg F2

Vedlegg F3

Vedlegg F4

Vedlegg G

Hovedkart

Kart Harøya

Kart Ona og Husøya

Kart Orta

Kart Finnøya og Sandøya

 

Eldres råd
 
      
 
 

 

 18.06
Ungdommenskommunestyre
   08.02
 23.03
 
 03.05
 07.06
Viltnemnda    25.02       05.06
Rådet for likestilling av funksjonshemma

 

   

 

 07.05  
Administrasjonsutvalet    04.02        03.06
Valstyret        22.04    

 

Politisk møteplan for 1. halvår 2013
Møteprotokollar
Klikk på linken for møteprotokollar:

 

 
januar
februar
mars
april
mai
juni
Kommunestyret
  24.01
  27.02
 
  12.06
Formannskapet
 14.01
   04.02
 
  27.02
 
   04.03 
 
   18.03     
 
  13.05

   

  03.06

   12.06

   17.06

Eldres råd
 
      
 
 
    
Ungdommenskommunestyre
 
 08.02
 
 07.06
Viltnemnda  .  25.02        05.06
Rådet for likestilling av funksjonshemma        07.05    
Administrasjonsutvalet    04.02        03.06
Valstyret        22.04    

 

Politisk møteplan for 2. halvår 2013
Sakliste
Klikk på linken for saksdokument:
 
august
september
oktober
november
desember
Kommunestyret
 
 

  23.10

2.tertialrapport

 

   11.12

innkalling del 2

RS-sak 13/3 NIVI-rapport

Budsjett 2014 mv.

  Vedlegg budsjett

 

Formannskapet
 

  02.09

 F-sak 13/42

      11.11

  Budsjettrundskriv

   Sanitærreglement

      25.11

  Vedleg F-sak 13/57

    Budsjett 2014

   Vedlegg budsjett

F-sak 13/71

Eldres råd
 
 

   17.10

2.tertialrapport 2013

        27.11
     Budsjett 2014
 
Ungdommens kommunestyre
 
   27.09  
     30.11
 
Viltnemnda        

 

 

Rådet for likestilling av funksjonshemma    

 17.10

2.tertialrapport 2013

       27.11

    Budsjett 2014

     Vedlegg til budsjett

 

 Trafikknemnda    26.08        
 Administrasjonsutvalet          11.11  
 
 
Politisk møteplan for 2. halvår 2013
Møteprotokollar
Klikk på linken for møteprotokollar:
 
august
september
oktober
november
desember
Kommunestyret
 
   18.09
   24.09
 
  11.12
Formannskapet
 
  02.09
 
    

  14.10

11.11

25.11

  11.12

   27.12

Eldres råd
 
 
  17.10
 
Ungdommens kommunestyre
     27.09     30.11  
Viltnemnda        

 

 

Rådet for likestilling av funksjonshemma       17.10

   27.11

 
Trafikknemnda    26.08        
 Administrasjonsutvalet          11.11.