Møteplan for formannskap og kommunestyre 2014.

Formannskapet tek atterhald om endringar i møteplanen.

Andre politiske møte vert lagt inn når dato er tidfesta.

Politisk møteplan for 1. halvår 2014

Sakliste

Klikk på linken for saksdokument:

 
januar
februar
mars
april
 mai
juni
  Kommunestyret

  30.01

  Vedlegg: Konsekvensanalyse

Vedlegg: Budsjettframlegg

  27.02

  Diskusjonssaker

    10.04

  22 .05 del 1

  22.05 del 2

  Samarbeidsavtale

PSP-rapport

Årsmelding 2013

 

  12.06

innkalling del 2

  Årsmelding 2013

  Rekneskap 2013

  Ekspropriasjonsaka

1. tertial 2014

Tillegg til PS 14/24

  Formannskapet

  15.01

Vedlegg: Konsekvensanalyse

Vedlegg: Budsjettframlegg

  10.02

  10.03

   24.03

 

   12.05

Vedlegg sak 14/12

  02.06

Innkalling del 2

Tertialrapport 1. tertial

Søknader kulturmidlar

Vedlegg til Ekspropriasjonssaka

12.06

F-sak 14/31

Eldres råd
 

   14.01

Vedlegg: Konsekvensanalyse

Vedlegg: Budsjettframlegg

 
 

 

 

 10.06

  Årsmelding 2013

  1. tertial 2014

 Viltnemnda
     28.02        23.05  
 Rådet for likestilling av funksjonshemma

  14.01

Vedlegg: Konsekvensanalyse

Vedlegg: Budsjettframlegg

       

     11.06

Årsmelding 2013

  1. tertial 2014

Administrasjonsutvalet        

   12.05

PSP - samla

Årsmelding 2013

 
 Ungdommens Kommunestyre

  24.01

Vedlegg: Konsekvensanalyse

Vedlegg: Budsjettframlegg

         
Politisk møteplan for 1. halvår 2014
Møteprotokollar
Klikk på linken for møteprotokollar:

 

 
januar
februar
mars
april
mai
juni
  Kommunestyret   30.01    27.02     10.04   22.05  12.06
  Formannskapet   15.01    10.02

  10.03

  24.03

    12.05

  02.06

  12.06

Eldres råd
 
   14.01
 
 
 
    10.06
Ungdommens kommunestyre
   24.01
 
 
 
 
 
  Viltnemnda     28.02       23.05  
  Rådet for likestilling av    funksjonshemma    14.01           11.06
  Administrasjonsutvalet           12.05  

 

Politisk møteplan for 2. halvår 2014
Sakliste
Klikk på linken for saksdokument:
 
august
september
oktober
november
desember
Kommunestyret
 
   11.09
 

 

  23.10.

Uttale frå RLF

Uttale frå Eldres råd

 

  11.12

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Brev vedr. budsjett

Forslag til endringar i forskrift om hushaldsavfall og slam

Formannskapet
   25.08
 

 

03.11.

Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 15-18

24.11

sak 14/65

Budsjett 2015 og økonomiplan 15-18

Planomtale kommuneplan

Forslag til endr. i forskrift om hushaldsavfall og slam

 
Eldres råd
   28.08
 

14.10.

2. terialrapport 2014

 
02.12.
Ungdommens kommunestyre
 
   
 
 05.12
Viltnemnda        

 

Rådet for likestilling av funksjonshemma    28.08  

14.10.

2. tertial-rapport 2014

 

02.12.

 Trafikknemnda    18.08        
 Administrasjonsutvalet    25.08        
 
 
Politisk møteplan for 2. halvår 2014
Møteprotokollar
Klikk på linken for møteprotokollar:
 
august
september
oktober
november
desember
Kommunestyret
 

11.09.

Pressemelding

 
  11.12
Formannskapet
  25.08  

  13.10

  03.11

24.11

 
Eldres råd

28.08.

 
 
 
 
02.12.
Ungdommens kommunestyre
          05.12
Viltnemnda        

 

Rådet for likestilling av funksjonshemma   28.08.    

 

02.12.
Trafikknemnda   18.08        
 Administrasjonsutvalet    25.08