Frå 1. juni lanserer vi ny portalløysing for publisering av utvalsdokument. Dette medfører at tabellen nedanfor ikkje blir oppdatert frå denne datoen. Alle møter, saksdokument og protokollar frå og med 01.01.2016 finn du no under "Møteplan f.o.m. 01.01.2016" i venstremenyen, eller du når den direkte her.

 

Møteplan for formannskap og kommunestyre 2016.

Møteplan etter kommunestyrevalet 2016 vert bestemt av det nye formannskapet.

Formannskapet tek atterhald om endringar i møteplanen.

Andre politiske møte vert lagt inn når dato er tidfesta.

Politisk møteplan for 1. halvår 2016

Sakliste

Klikk på linken for saksdokument:

  Januar    Februar   Mars     April       Mai         Juni      
Kommunestyret 21.01.

25.02.

Vedlegg

Folkehelse

7.4.
Nordplanrapport

28.4.


26.5
Tilleggsinnkalling

27.06.

OS2016/11høringsnotat

vedlegg til sak 22016/65

Formannskapet

18.01.

Vedlegg:
Orienteringssak 16/02 Årsplan Harøy barnehage 

RS-sak 16/38 Løyve til tiltak

PS-sak16/4 Reg.endring hyttefelt Breivika

PS-sak 16/05 Regulering Naustområde Morsundet

PS-sak 16/06 Reg. Finnøy småbåthamn

PS-sak 16/07 Uttale fiskerihamnene i Sandøy komm.

PS-sak 16/10 Mindre hamn på Gåsøya

PS-sak 16/13 Brannføreb. tiltak - dsb

PS-sak 16/14 Møtereferat Sunnm.reg.råd

PS-sak 16/14 Regionkomm. Sunnmøre

PS-sak 16/17 KS-Debatthefte

Tilleggsinnkall.: PS-sak 16/18 Reg.plan for høgdebasseng - Off.ettersyn

15.02.

Vedlegg til PS 2016/24: ROS-analyse

Tilleggsinnkalling

Vedlegg til PS sak 2016/27

 

4.4.

11.04.

18.5

vedl.2
vedl 3
vedl 4

 

26.5
InnbyggarundersøkelseSandøy

20..06.

Vedlegg til O sak 2016/10

Administrasjonsutvalet            
Eldrerådet   23.02.     19.5
Rådet for likestilling av funksjonshemma         19.5  
Ungdommens kommunestyre 15.01.   04.03.      
Viltnemnda   29.02.        
Trafikknemnda            
 
Møteprotokollar
Klikk på linken for møteprotokollar:
  Januar    Februar  Mars      April       Mai         Juni       
Kommunestyret 21.01 25.02 07.03.

7.4

28.4

Årsrekneskap/finansrapport

26.5

Presentasjon- Johnny Loen

27.6
Formannskapet 18.01. 15.2 04.03.

4.4

11.4

18.5

26.5

20.6
Administrasjonsutvalet            
Eldrerådet   23.02     19.05. 22.6.
Rådet for likestilling av funksjonshemma         19.05. 22.6
Ungdommens kommunestyre 15.01. UK Haram og Sandøy 06.02.

04.03.

Info. frå einingsleiar
     
Viltnemnda   29.02.        
Trafikknemnda            

 

Politisk møteplan for 2. halvår 2016

Sakliste

Klikk på linken for saksdokument:

 
August  
September
Oktober  

November    

Desember      
Kommunestyret  

 

20.10
 

 

8.12
 

Formannskapet   

 

03.10 .

7.11

del 2
del 3
del 4
del 5
Vedlegg til OS 2016/32

Budsjett og økonomiplan 2017-2020

 

21.11

08.12
Administrasjonsutvalet   3.10    
Eldrerådet          
Rådet for likestilling av funksjonshemma          
Ungdommens kommunestyre          
Viltnemnda          
Trafikknemnda          
 
Møteprotokollar
Klikk på linken for møteprotokollar:
  August  September Oktober November
Desember    
Kommunestyret     20.10

 

 

 

 
Formannskapet          
Administrasjonsutvalet          
Eldrerådet          
Rådet for likestilling av funksjonshemma          
Ungdommens kommunestyre          
Viltnemnda          
Trafikknemnda