Møteplan for formannskap og kommunestyre 2015.

Møteplan etter kommunestyrevalet 2015 vert bestemt av det nye formannskapet.

Formannskapet tek atterhald om endringar i møteplanen.

Andre politiske møte vert lagt inn når dato er tidfesta.

Politisk møteplan for 1. halvår 2015

Sakliste

Klikk på linken for saksdokument:

 
januar
februar
mars
april
 mai
juni
  Kommunestyret

 

26.02

 

 23.04

Orienteringssak: Høyring -Søndagsopne butikkar

 .

    18.06

1.tertial 2015

 Vedlegg sak 15/24 Revidering av reglement mv.

Vedlegg sak 15/21 Felles VA-norm

  25.06
Sjå formannskap
same dag.

  Årsmelding 2014

Rekneskap 2014

 Vedlegg sak - Kommuneplanen sin arealdel

  Formannskapet

 

  09.02

innkalling del 2

Orienteringssaker

 

 

13.04. 

Vedlegg til 15/17 - Finnøy småbåthamn - reguleringsendring

Plankart kommuneplanen

Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor 2015 

Orienteringssak - Søknad om reduksjon i drosjetilbodet einskilde helgar

    

     09.06

Innkalling del 2

1. tertial 2015

  Vedlegg sak 15/36 Reglement mv.

Vedlegg sak 15/33 Søknader kulturmidlar

Vedlegg sak 15/27 Felles VA-norm

Vedlegg sak 15/31 Kommuneplanens arealdel

25.06.

Eldres råd

 

 
 

 

 

10.06

Årsmelding 2014

1.tertial 2015

 Viltnemnda
     11.02        09.06
 Rådet for likestilling av funksjonshemma

 

       

10.06

Årsmelding 2014

1.tertial 2015

Administrasjonsutvalet     09.02    

 

 
Trakfikknemnda   15.01          
 Valstyret         11.05  
 Ungdommens Kommunestyre

 

    20.03    29.05  
 
Politisk møteplan for 1. halvår 2015
Møteprotokollar
Klikk på linken for møteprotokollar:
 
januar
februar
mars
april
mai
juni
  Kommunestyret      26.02     23.04  

  18.06

 25.06

  Formannskapet      09.02

 

13.04.  

   09.06

  25.06.

Eldres råd
 
 
 
 
 

  10.06

Ungdommens kommunestyre
 
 
 
 
  Viltnemnda     11.02         09.06
 Rådet for likestilling        av  funksjonshemma             10.06
Trafikknemnda   15.01          
 Valstyret          11.05  
  Administrasjonsutvalet    09.02        

 

Politisk møteplan for 2. halvår 2015
Sakliste
Klikk på linken for saksdokument:
 
august
september
oktober
november
desember
Kommunestyret
13.08.
  10.09

   24.09 Konstituerande

22.10.

15.12.

Budsjett og økonomiplan for 2016 - 2019

Regional planstrategi

Formannskapet
  31.08
 

12.10.

Telemarkforskning - sluttrapport
Sluttrapport regionkommune

Rapport Landkommune

05.11.

Høringsnotat - Administrasjonssteder i nye politidistrikt

Busettingsplan 2015-2019

Forslag til budsjett og økonomiplan 2016-2018

23.11.

Eldrerådet
 
 

  10.12.
Framlegg til budsjett 2016 og Økonomiplan 2016 - 2019

Ungdommens kommunestyre
  23.10.
 
 
Viltnemnda        

 

Rådet for likestilling av funksjonshemma 01.09.  

19.10.

 

10.12.
Framlegg til budsjett 2016 og Økonomiplan 2016 - 2019

 Trafikknemnda 12.08.        
 Administrasjonsutvalet         10.12.
 

 

Politisk møteplan for 2. halvår 2015

 

Møteprotokollar
Klikk på linken for møteprotokollar:
 
august
september
oktober
november
desember
Kommunestyret
 

10.09

   24.09 Konstituerande

10.12.

Revidert protokoll

Vedteke budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Formannskapet
31.08.  

 12.10.

05.11.

23.11.

01.12.

Eldres råd

.

 
 
 
Ungdommens kommunestyre
21.08.   23.10. 13.11.  
Viltnemnda        

 

Rådet for likestilling av funksjonshemma     19.10.

 

 
Trafikknemnda 12.08.        
 Administrasjonsutvalet         10.12.