Møteplan for formannskap og kommunestyre 2011.  Formannskapet tek atterhald om endringar i møteplanen.

Andre politiske møte vert lagt inn når dato er tidfesta.

 
Politisk møteplan for 1. halvår 2011
Sakliste
Klikk på linken for saksdokument:
 
januar
februar
mars
april
mai
juni
Kommunestyret
 

 23.02

Økonomireglement

Vedlegg - e-kommune

 

 13.04

Kommuneplan høyringsutkast

Formannskapet

   17.01

   07.02

07.03

07.03 del 2

  04.04

Kommuneplan høyringsutkast

09.05

Årsmelding heile organisasjonen

Årsmelding einingane

Rekneskap 2010

Eldres råd
 
      
 
 

 

 
Ungdommens kommunestyre
 
 04.02 25.03  
 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemma        

 10.05

Årsmelding heile organisasjonen

Årsmelding einingane

 
Viltnemnda    22.02      24.05  
Administrasjonsutvalet            
Valstyret          09.05  

 

Politisk møteplan for 1. halvår 2011
Møteprotokollar
Klikk på linken for møteprotokollar:

 
januar
februar
mars
april
mai
juni
Kommunestyret
  23.02
 

 13.04

  14.06
Formannskapet
17.01
  07.03 

  04.04

  06.06 
  20.06
Eldres råd
 
      
 
 
   10.05
 
Ungdommens kommunestyre
 
 04.02  
 
 
Rådet  for likestilling av funksjonshemma          10.05  
Viltnemnda    22.02      24.05.  
Administrasjonsutvalet            
Valstyret          09.05  

 

Politisk møteplan for 2. halvår 2011
Sakliste
Klikk på linken for saksdokument
 
juli
august
september
oktober
november
desember
Kommunestyret
 

 31.08

Kommuneplan samfunnsdelen

 15.09 

 27.09

Valprotokollen

 20.10

Tertialrapport

 

 07.12

Handlingsplan

Budsjettkommentar

Økonomiplan

07.12 del 2

Formannskapet
 

 22.08

Innkalling del 2

Kommuneplan samfunnsdelen

  05.09

 10.10

Tertialrapport

31.10

 11.11

16.11

21.11

Handlingsplan

Budsjettkommentar

Økonomiplan 2012-2015

Plan brannverntiltak

07.12

16.12

Eldres råd
 
 
 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemma  

 29.08

Kommuneplan samfunnsdelen

     

 06.12

Handlingsplan

Budsjettkommentar

Økonomiplan

Ungdommens kommunestyre
 
 
 
Viltnemnda          

 

Valstyret            
Administrasjonsutvalet            
 
 
Politisk møteplan for 2. halvår 2011
Møteprotokollar
Klikk på linken for møteprotokollar
 
juli
august
september
oktober
november
desember
Kommunestyret
 
 31.08

 15.09 

27.09

20.10

    07.12
Formannskapet
   22.08   05.09

 10.10

 31.10

 11.11 

16.11

21.11

Eldres råd
 
 
 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemma    29.08       06.12
Ungdommens kommunestyre
 
 26.08    14.10  25.11  

Viltnemnda

         

 

 

Valstyret            
Administrasjonsutvalet