I Sandøy kommune har vi eit rikt næringsliv med fleire verdsleiande verksemder. I tillegg har vi gode tradisjonar for offentleg-privat samarbeid som har resultert i fiskerikaier, fotballhall og badeanlegg for å nemne noko. I tillegg har kommunen ulike stønadsordningar for næringslivet som du kan lese meir om i menyen til venstre.