NAV ønskjer å frigjere tid til oppfølging av dei som har størst behov for vår hjelp. NAV- kontora gjer difor endringar i tilbodet frå 03. april 2017.

Målet er å få fleire til å benytte våre nettbaserte tenestar. For mange betyr dette at dei får enklare tilgang til våre tenestar, uten å måtte oppsøkje NAV- kontoret.

Les heile pressemeldinga frå fylkesdirektøren i NAV Møre og Romsdal:

Pressemelding