Bustad: 6487 Harøy

Parti: Høgre

Politisk engasjement: Kommunestyret

Medlem av kommunestyret frå 1992 til aug. 2009 og frå 2015

E-post: Nils Magne Abelseth