I den forbindelse ynskjer vi ei kartlegging av kva behov som er i Sandøy kommune i forhold til norskopplæring.

Ein vil ikkje ha mulegheit til å starte opp meir enn ei klasse, nivå er ikkje bestemt enno, men mest sannsynleg vert det nivå A2.

Er dette aktuelt for deg så send ein e-post til Sandøy kommune, skriv namn, adresse, e-post, tlf.nr, og om du har hatt norskopplæring tidlegare( kor mykje og på kva nivå).


Send ein e-post til: post@sandoy.kommune.no for å registrere di interesse.

Frist innan 20.06.16.