Frå 31.05.2016 går vi over til nytt format på postlista, med direkte innsyn i dokumenta og dagleg publisering. Vi gjer merksam på at det er to dagar forseinking i publiseringa. Lenkje til ny postliste finn du i venstremenyen: "Postliste f.o.m. 31.05.2016" - eller du når den direkte her.
 
Frå same dato går vi også over til nytt format for møteplan, sakliste og protokollar for dei politiske utvala. Portalen er den same som for postlista. I tillegg er det søkefunksjon for saker og dokument. Her blir det overlapping mellom visningane, slik at den nye løysinga viser møter og dokument frå 01.01.2016. Lenkje finn du i venstremenyen: "Møteplan f.o.m. 01.01.2016" - eller du når den direkte her.
 
Dei gamle løysingane vil framleis vere tilgjengeleg og er oppdatert til og med 30.05.2016.