NYTT ADMINISTRASJONSPROGRAM FOR KULTURSKULE!

ALLE eksisterande elevar på alle disiplin - også korps og drill må inn og melde seg på gjennom denne lenkja!

Dette for å få alle data oppdatert med telefon/e-post, slik at listene vert riktige.

Treng de hjelp, send SMS eller ring til teamleiar for kultur, Helen Harneshaug. Tlf.: 414 70 805

 

Skjema finn de også i skjemabanken vår.