Bustad: 6488 Myklebost

Parti: Arbeiderpartiet

Politisk engasjement: Ordførar

Formannskapet    Kommunestyret

Medlem av kommunestyret : Frå 1984 - 2011 og frå 2015

E-post: Oddvar Myklebust