Bustad: 6484 Sandøy

Parti: Høgre

Politisk engasjement: Kommunestyret

Medlem av kommunestyret : Frå 2015

E-post: Olav Egil Ellevset