Alle som har sal eller skjenkebevilling må kvart år betale bevillingsgebyr til kommunen.

Storleiken på gebyret avheng av kor mykje alkohol som vert selt.

Opplysningar om alkoholsalet sendast til Sørvistorget. Fristen for å levere omsetningsoppgåva er 01.mars kvart år.

 

Kommunen sender ut blanke skjema, som må leverast attende til kommunen ferdig utfylt. Bevillingshavarar med fleire bevillingar må sende inn eit skjema for kvart enkelt sals- eller skjenkestad.