Integreringstenesta inviterer til ope møte om Sandøy kommune og busetting av flyktningar.

20 personar er no busett i kommunen, fordelt på fire familiar.

 

Korleis kan private og frivillige organisasjonar bidra til god integrering?

Alle interesserte er velkomne.

 

Stad: Sandøy rådhus- kommunestyresalen

Tidspunkt: Møtet vert utsett. Ny dato og tidspunkt kjem.