Grunna uønska hendingar under oppgradering av våre  IKT system, vert ikkje postlista lagt ut.

Posten inn/ ut frå kommunen vil også vere forseinka.

 

Beklager ulempene dette medfører.