Grunna uønska hendingar under oppgradering av våre  IKT system, vert ikkje postlista lagt ut.

Posten inn/ ut frå kommunen vil også vere forseinka.

 

Oppdatering 23. april:

IKT systemet er no oppe å går, men grunna lang nedetid vil post inn/ ut fortsatt vere noko forseinka.

Beklager ulempene dette medfører.