Kommunen har kart og ortofoto over heile kommunen. Desse er baserte på flyfotografering i 2010.
Aktuelle lenkjer:     

                                KART - Webinnsyn
                
                                norgeibilder.no.
 
                                gislink.no
 
 
Før ca. 1980 var det ikkje måleplikt i Sandøy kommune. Delingane med tomtebeskriving vart då utførte med skyldskiftedokument. Etter 1980 er det målebrev på alle nye parsellar.
 
Kommunen har avtale med privat firma som utfører dele- og kartforretningar for oss.
 
I kommunen er det ca. 1300 sjølvstendige bruksnr.
 
 
 
 

   Skjema til bruk ved endring eller oppretting i matrikkelen