01. juli 2018 trer den nye personvernforordninga (GDPR) frå EU i kraft i Norge.

Dette er eit felles regelverk for personvern i Europa og skal bidra til å styrke innbyggarane sine rettar, tilliten til digitale tenester og ansvarleggjere dei som behandlar data.

Les meir:

Rundskriv

ygAAAAASUVORK 5CYIIA