Orten[ 1]

img 263

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
img 265
img 262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Areal: 0,96 km2
Folketal: om lag 12 fastbuande
Næringsliv: jordbruk og industri
 
 Orta er den siste stoppestaden til ferja si ferd frå Finnøya mot Småge og Aukra kommune, ein idyllisk plett midt i den travle skipsleia.
Sjølv med ein topografi utan dei høgreiste knausane, har utsynet mot alle himmelretninga gode vilkår.  
Her var det skuledrift fram til 1994, dei siste åra med ein fastbuande lærar som heldt hus i andreetasjen til skulebygget. Gjennom fleire år vart det eine klasserommet også nytta til gudsteneste, men etter nedlegginga overførte ein dette tilbodet til Sandøya. I dag er det snekkaraktivitet som fyller lokalet.
I tillegg kan øya kan by på dataverksemd, sveiseverkstad og lydstudio.