oyvon  3

 

Adresse          : 6487 Harøy

Lokalisering     : Hamneområdet, Steinshamn

Telefon            : 95 08 17 00/99 09 77 90

Telefaks          : 48 94 77 90

Epost              : aboyvon@hotmail.no

 

                                              

Mannskap:

Skipsførar/ Dagleg leiar - Stig Skarshaug

Skipsførar - Per Jarle Sæterøy

Maskinist - Jan Olav Harneshaug

Maskinist - Kjetil Myklebust

 

 

Fakta om båten  : overlevert november 1996

Lengde              : 60 fot

Passasjertal       : 48

Motarar              : 2 x 1250 HK MTU

Marsjfart             : 33 knop

Toppfart              : 38 knop

Fartsområde       : Romsdal og Nordre Sunnmøre

 

Øyvon AS er eit selskap som er heileigd av Sandøy kommune. Fartøyet AB Øyvon er del av ambulansebåttenesta i kommunen, og vert nytta til transport av kommunalt helsepersonell samt pasientar på vegne av og i samarbeid med Nordmøre og Romsdal helseføretak

I legevaktsamarbeidet mellom Sandøy, Aukra og Midsund har AB Øyvon både eit beredskaps- og transportansvar.

I tillegg til reine ambulanseoppdrag, vert båten nytta som samfunnsbåt. Det vere seg skuleskyss eller charteroppdrag.

Private oppdragsgjevarar kan kontakte vakthavande skipper på telefon 95 08 17 00.