Brua vil etter dette vere forberedt til asfaltarbeid, så vi ber traffikantar utvise forsiktigheit ved passering.


Vi beklagar ulempene dette medfører.