Kontaktinformasjon
 

 

Leiar for tekniske tenester Kim-Andrè Breivik
Tlf.: 71 27 75 20
Mobil 977 66 771
 
 

Krav til digitale plandata ved innsending av planforslag.

Dersom du får problem med å opne kart når du klikker på lenkja, kan du høgreklikke på lenkja og velje Lagre som.

 

Godkjende reguleringsplanar
 
Godkjent
dato
Kart 
Føresegner 
PlanID
Fv 659 Nordøyvegen, delområde 5 Myklebust 19.09.2012

Kartblad 1 Kartblad 2 Kartblad 3 Kartblad 4

Føresegner parsell Myklebust 2012003
Haugane
30.09.1976
15461976001
Endring Haugane - Friområde til bustadområde
17.02.1983
 
15461976001-01
Myklebust hamne- og industriområde
25.04.1991
15461991001
Endring Haugane og Myklebust hamneområde
10.12.2008
 
15461991001-01
Myklebust I
14.05.1987
15461987001
Endring Myklebust I, gangveg
23.04.2008
 
15461987001-01
Myklebust høgdebasseng 26.05.2016 Kart Føresegner 2016004
Skaret
22.09.2010
15462010001
Røsok
20.11.1986
15461986001
Endring Røsok
21.02.1991
 
15461986001-01
Røsok vest
25.03.1999
15461999001
Hyttefelt Breivika
23.04.2008
15462008001
Reguleringsendring hyttefelt gbnr 10/22 26.05.2016 Kart Føresegner 2016001
Smihaugen
19.02.2004
15462004001
Regulering naustområde gbnr 12/8 31.08.2017 Kart Føresegner 2016002
Regulering  gnbr 10/83 Smihaugen 22.05.2013 Kart Føresegner 15462013002
Jonsmarka
09.05.1996
15461996001
Skuleområdet
02.07.1992
15461992001
Skuleområdet – frå landbruk til bustadtomter
05.12.2007
15461992001-01
Storhaugberget
10.12.1998
15461998001
Reguleringsendring Storhaugberget  22.09.2010 Kart  Føresegner 15462010002
Langgåshaugen
26.04.2007
15462007001
Steinshamn
05.06.1979
15461979001
Endring Steinshamn – Gangveg Kravika – Vassbethaugen
21.02.1991
 
15461979001-01
Regulering gangveg Vassbethaugen 23.10.2013 Kart Føresegner 15462013003
Steinshamn, gangveg Steinshamn - skulen
24.04.1997
 
15461997002
Endring Steinshamn - Arealet mellom Coop og Havgula 25.09.2002

Kart

Teiknforklaring 15461979001-02
Endring reguleringsplan Steinshamn - gbnr 07/255 16.12.2013 Kart   15462013004
Endring Steinshamn - Sandøytunet 19.01.2004 Kart Teiknforklaring 15461979001-03
Steinshamn hamneområde
19.05.1983
15461983001
Endring Steinshamn hamneomr. - Vegomlegging I.P. Huse
22.09.1992
 
15461983001-01
Endring Steinshamn hamneomr. - Arealbruk og Føresegner
21.09.2005
15461983001-02
Endring Nedre Steinshamn
23.09.2009
 
15461983001-03
Endring - Steinshamn kaiområde 22.08.2011 Kart Føresegner 15461983-04
Endring Steinshamn småbåthamn
19.09.2012 Kart Føresegner 15462012001
Regulering Måsvikremma syd
23.05.2012
15462013001
Finnøy hamneområde
21.09.2000
15462000001
Endring Finnøy hamneområde – N3 - flytenaust
24.04.2003
 
15462000001-01
Endring Finnøy hamneområde - naustområde N2
29.04.2003
15462000001-02
Storhaugen Finnøy
28.08.1997
15461997003
Endring Storhaugen
21.02.2008
 
15461997003-01
Steinbrotet, Finnøy
23.09.2009
15462009001
Bjørktun - reguleringsendring 26.05.2016 Kart Føresegner 2015003
Langhaugane
06.12.2006
15462006001
Regulering Seterøya 12.06.2014 Kart Føresegner 15462014001
Regulering Hytteområde Hamnevågen gbnr 3/12,263 26.05.2016 Kart Føresegner 2015002
Regulering Sandøy plastindustri gbnr 3/181 30.11.2017 Kart Føresegner 2016005
Sjåberget småbåthamn på Sandøya
12.06.2014
15462014002
Ona/Husøy
20.02.1997
15461997001
Endring Husøyvågen og kringliggande areal m/føres.
23.09.2009
15461997001-01
Endring Husøya - område for fritidsbustader 20.10.2011 Kart

 Reg.bestemmelsar 

Planbeskrivelse

15462011001
Endring Ona/Husøy - Husøy felt 3 20.12.2010 Kart Føresegner

15462010003

Regulering Pe-hamna på Husøya 23.04.2015 Kart Føresegner 2015005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguleringsplanar under arbeid
 
 
 
 
PlanID
Regulering Finnøy hamn og hytter        
Regulering Steinshamn - Areal til fiskeriretta næringsverksemd       2015004
Reguleringsendring Finnøy småbåthamn       2016003
Reguleringsendring gbnr 7/140 - Sandøytunet       2016006
Reguleringendring Haugane gbnr 14/063         
Regulering gbnr 03/176 på Sandøya        
Regulering gbnr 03/015 på Sandøya