Renovasjonstenesta er bortsett til Årim.

Henting av restavfall og papir på Harøy og Finnøy sjå tømmekalendar.

Levering av restavfall for abonnementar med kompostavtale:

Sør for skulekrysset - partalsveker

Nord for skulekrysset: oddetalsveker

Det er sett ut containarar på Vonheimsplass for fritidsabonnentar på Harøy og Finnøy.

Bossplassen i Breivika er open måndagar kl 1500 - 1800.

Levering på miljøstasjonen i Breivika - PRIVATE

Levering på miljøstasjonen i Breivika - NÆRING

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Sandøy kommune Gjeld frå 01.07.2013

Renovasjonsgebyr