Kontaktinformasjon:    

Telefonnummer:   55 55 33 33/90 70 80 70

Postadresse:       NAV Sandøy, Postboks 23, 6487 HARØY

Besøksadresse:  NAV Sandøy

 

Korleis få hjelp?

Pårørande og den som sjølv slit med eit problemfylt forhold til rusmiddel, kan ta direkte kontakt med NAV Sandøy. Ein kan også bli henvist frå lege, spesialisthelseteneste eller andre.

Tenesta er gratis.

 

Kva eg kan få hjelp til?

Rustenesta kan tilby ulike hjelpetiltak:

  • Kartlegging av hjelpebehov og individuelt tilpassa oppfølgingstiltak
  • Henvisning til rusbehandling i spesialisthelsetenesta
  • Oppfølging i forhold til arbeid/aktivitet
  • Samarbeid med andre instansar som lege, helse- og omsorgstenester, pårørande og spesialisthelsetenesta
  • Samtalar
  • Økonomisk rettleiing
  • Midlertidig botilbud
  • Gi tilbod om ansvarsgruppe og individuell plan (IP) ved behov for koordinerte og samansette tenester

Hjelp blir tilpassa den enkelte utifrå ei fagleg vurdering.

 

Lenkjer

RUStelefonen 08588 

Veiledningssenteret for pårørande til rusavhengige