Gebyr gjeldande frå 1. januar 2016: kroner 0,20 pr. vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1.

                                                   kroner 0,54 pr. vareliter for alkoholhaldig drig i gruppe 2.

Minimum kr 1540,- pr. år.

Aktuell lenkje: Forskrift frå Helse- og omsorgsdepartementet